Home / Nieuws / Bent u klaar voor 25 mei?
8 mei 2018

Bent u klaar voor 25 mei?

De nieuwste versie van ClickDimensions maakt het wat makkelijker!

Veel bedrijven zijn druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). 25 mei komt steeds dichterbij en het is van belang om vóór die tijd klaar te zijn voor deze nieuwe regelgeving.

De nieuwste versie van ClickDimensions die nu beschikbaar is (versie 9.2.0) bevat de functionaliteit die hierop is ingesteld. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en welke vervolgstappen er nodig zijn om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe features.

 

Wat is er nieuw?

Opt-In Subscription Management
Om het makkelijker te maken om te voldoen aan de AVG heeft ClickDimensions een Opt-In Subscription Management optie toegevoegd. In plaats van nagaan of er geen opt-out voor een inschrijvingslijst is, wordt na het inschakelen van deze optie juist nagegaan of er wél een opt-in beschikbaar is voor een bepaalde inschrijvingslijst.

Transactionele emails
Daarnaast is het in de nieuwste versie van ClickDimensions nu mogelijk om een onderscheid te maken tussen transactionele en marketing gerelateerde emails.
Transactionele emails worden niet naast verschillende inschrijvingslijsten gelegd – en ook niet gecheckt op de velden ‘Email toestaan’ en ‘Bulk email toestaan’ – en worden dus altijd verstuurd. Voorbeelden van dit type emails zijn order- en ontvangstbevestigingen en emails die wettelijk verstuurd moeten worden.

SMS Subscription Management
Wanneer de overstap naar de opt-in methode eenmaal heeft plaatsgevonden, dan moeten ook SMS-berichten gekoppeld worden aan inschrijvingslijsten. Dit was in eerdere versies van ClickDimensions niet mogelijk. Het verschil met email is dat SMS géén optie bevat voor het versturen van transactionele SMS-berichten.

Subscription Builder Updates & Subscription Page Audit History
Op de formulieren waar men zich kan in- en uitschrijven, is verregaande functionaliteit beschikbaar gemaakt. Zo is er een optie toegevoegd waar men bij het in- en uitschrijven aangeeft dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden of het privacybeleid.
De ‘Subscription Page Audit History’ toont de informatie hoe een formulier of inschrijvingspagina eruitzag op het moment dat de inschrijvingsvoorkeuren werden aangepast. Ook is direct inzichtelijk op welke manier dat is gebeurd met de zogeheten ‘Method of Submission’.

Opt-Out Tracking Script
Wanneer het ClickDimensions Tracking Script is toegevoegd aan de website is het mogelijk om realtime informatie te zien over wie op een bepaald moment de website bezoekt. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving is er in de nieuwste versie een Opt-Out Web Tracking Script toegevoegd. Dit script toont een pop-up aan de bezoeker van de site en geeft de mogelijkheid tracking uit te schakelen voor dat domein. Zolang de bezoeker geen cookies verwijdert, blijft deze aanpassing 6 maanden actief en daarna vervalt de opt-out en wordt de tracking opt-out opnieuw aangeboden aan de bezoeker.

Volgende stappen
Wat eerst moet gebeuren is om de laatste versie van ClickDimensions beschikbaar te maken in de CRM-omgeving, wanneer er niet voor is gekozen om dit automatisch te doen.
Voor omschakeling naar de nieuwe opt-in methode, is het aan te raden om (als dat nog niet het geval is) vóór 25 mei expliciete opt-ins te ontvangen van contacten en ervoor te zorgen dat de huidige inschrijvingslijsten volledig up-to-date zijn.

Wanneer de omschakeling naar de nieuwe opt-in methode is doorgevoerd, moeten er updates doorgevoerd worden op de verschillende plekken waar emails worden verstuurd; zoals binnen Campaign Automations, Workflows en automatische antwoorden. Per email moet worden aangegeven of het gaat om transactionele emails en als dat niet het geval is, aan welke inschrijvingslijst de email gekoppeld is.

Eventueel zullen ook wijzigingen doorgevoerd moeten worden aan formulieren, zoals het toevoegen van de optie dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Ook kunnen inschrijvingslijsten direct gekoppeld worden aan deze formulieren.

White Paper
Voor alle details over ClickDimensions en GDPR verwijzen wij u naar onderstaande white paper. ClickDimensions GDRP Compliance White Paper.

Further information
Uiteraard helpen wij graag bij het upgraden naar de nieuwe versie van ClickDimensions en het aanpassen van de processen daar waar nodig. Voor vragen over deze update en/of hoe wij kunnen ondersteunen, is één enkel mailtje aan sales@dynamicpeople.com