Home / Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 november 2022.

Privacyverklaring Dynamic People

Dit is de privacyverklaring van Dynamic People (Dynamic People B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen). Hier vindt u informatie over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze websites en diensten gebruikt.
Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dynamic People houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 stelt.

 

Wanneer verwerkt Dynamic People persoonsgegevens?
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u bijvoorbeeld een contactformulier invult, een offerte aanvraagt en/of gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met Dynamic People) legt Dynamic People gegevens vast. Dynamic People gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten over (nieuwe) producten en diensten te informeren. Hierbij tracht Dynamic People rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Dynamic People?
Wanneer u klant wordt van Dynamic People verzamelen wij contactgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Dynamic People ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via onze website of op een andere manier in contact met ons treedt. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan Dynamic People aanvullende gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s) zonder dat deze bezoekers identificeert. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals de meest gevraagde pagina´s wordt verzameld. Het doel hiervan is om de inhoud en inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kan Dynamic People haar dienstverlening verder optimaliseren.

 

Waarom verzamelt Dynamic People persoonsgegevens?
• Het beoordelen van de aanvraag van een dienst
• Het tot stand brengen en uitvoeren van een contract
• Het beantwoorden van vragen
• Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole
• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het informeren over nieuwe producten en/of diensten
• Het versturen van uitnodigingen voor events, informatiesessies etc.
• Het optimaliseren van de werking van de website
• Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Dynamic People (Dynamic People B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen), gevestigd aan de Schipluidenlaan 4, (1062 HE) Amsterdam, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligt Dynamic People persoonsgegevens?
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Dynamic People neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van een externe dienstverlener. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, dan dragen wij er zorg voor dat met deze derden een verwerkersovereenkomst is gesloten, zodat gewaarborgd is dat uw gegevens ook door deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel. Uw gegevens kunnen in een voorkomend geval doorgegeven worden aan derden gevestigd buiten de EU, indien dit onderdeel is van onze afspraken met u.

 

Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of laten overdragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0)20 303 24 70 of e-mail info@dynamicpeople.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en of wij aan uw verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zullen of kunnen voldoen.

 

Mocht u klachten hebben over onze gegevensverwerking, neem dan ook gerust contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

 

Bewaartermijn
Dynamic People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van de hierboven genoemde doelen. In ieder geval bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u verstrekte opdracht uit te voeren. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een fiscale bewaarplicht van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen bewaren wij voor deze termijn.

Gegevens kunnen – geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is.

 

Gebruik van Cookies
Onze website maakt gebruikt van cookies om de website te verbeteren en te analyseren.

 

Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze website te meten en te analyseren. We gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren.

 

Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde third party cookies. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als u via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u. De externe bedrijven die dit kunnen doen hebben hun eigen privacybeleid.

 

Toestemming
Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming tot plaatsen te vragen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Dit betekent dat er analytische cookies geplaatst mogen worden zonder uw toestemming. Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat deze geplaatst mogen worden. Deze cookies worden pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Lees hier het gegevensbeleid van Google.

Wij maken gebruik van Microsoft Dynamics 365 Marketing om bezoekersdata bij te houden. Microsoft Dynamics 365 Marketing maakt onderscheid tussen visitors (anonieme bezoekers) en prospects (bezoekers die hun gegevens hebben achtergelaten op de website). Via deze cookies kunnen we een profiel opbouwen van de websitebezoekers en dit gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Partners
Op de websites van Dynamic People treft u een aantal koppelingen aan naar andere websites. Hoewel Dynamic People ernaar streeft alleen koppelingen aan te bieden die aan de hoge algemene en privacy-normen van Dynamic People voldoen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of het privacy-beleid van andere websites. U dient het privacy- en cookiebeleid voor de betreffende websites te lezen om na te gaan hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of wilt u inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen, dan kunt u contact opnemen met Dynamic People (telefoonnummer +31 (0)20 303 24 70 of e-mail info@dynamicpeople.nl).