Home / Nieuws / Nieuwe hoofdplanningsregels met Priority Based Planning
7 juli 2022
Door: Stéphan Kamerbeek

Nieuwe hoofdplanningsregels met Priority Based Planning

Nieuwe functie in D365 F&SCM

Een van de coole functies van Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management die nog niet veel van de schijnwerpers heeft gezien, is op prioriteit gebaseerde planning (Priority-Based Planning). De functie kan worden geconfigureerd wanneer Planningsoptimalisatie is ingeschakeld en kan worden gebruikt om de voorraadaanvulling te optimaliseren op basis van prioriteitsregels in plaats van op datum. De traditionele hoofdplanning van Dynamics 365 F&SCM (die is afgeschaft sinds april 2021) en de vorige AX-versies konden alleen prioriteren op basis van datum en maakten geen onderscheid tussen minimale voorraadniveaus en bestelpunten. Met Priority Based Planning kunnen bedrijven nieuwe logica gebruiken om meer controle te hebben over de service- en voorraadniveaus om hun supply chain te optimaliseren. 

Wanneer de functie ‘Priority driven MRP support for Planning Optimization’ is ingeschakeld, komen de volgende configuratie-opties beschikbaar: 

  • Bestelpunt
  • Prioriteitsmodellen plannen

  – Standaardinstellingen voor planningsprioriteit 

  – Percentage van maximale voorraad 

  – Prioriteitsbereiken  

 

Bestelpunt

In alle theorieboeken over voorraadplanning wordt het bestelpunt gedefinieerd als een cruciaal punt bij het plannen van de voorraad van jouw bedrijf. Dit niveau activeert de aanvullingsacties om aan je voorraadplan te voldoen. Het bestelpunt is een nieuw veld in de artikel behoefte planningsinstellingen in Dynamics 365 F&SCM. De veiligheidsvoorraad vertaalt zich in het minimale voorraadniveau. Het hoeveelheidsverschil tussen het bestelpunt en de veiligheidsvoorraad wordt doorgaans bepaald door de verwachte vraag tijdens de doorlooptijd van de bestelling. 

Dit alles kan worden gevisualiseerd door de welbekende zaagtand grafiek. 

De functie ‘Priority Based Planning’ kan worden gebruikt als alternatief voor de Min/Max-code van een bestelmethode. In de meest eenvoudige opzet (zonder het toewijzen van een plannings–prioriteitsmodel), geeft dit al een betere controle over de voorraad en dat vermindert het risico van een uitverkochte voorraad, aangezien nu rekening kan worden gehouden met de vraag tijdens de doorlooptijd van een bestelling. In toekomstige releases zal het veld voor bestelpunten worden ingeschakeld bij gebruik van andere dekkingscodes om ook betere controle te bieden aan bedrijven die een meer vraag gestuurde aanvulling van de voorraad nodig hebben. 

Prioriteitsmodellen plannen 

Binnen de configuratie van de plannings-prioriteitsmodellen zullen de plannings-prioriteiten bedrijven in staat stellen om urgente vraag te prioriteren boven minder belangrijke vraag in plaats van alleen prioriteit te geven aan behoeftedata. Met de standaardinstellingen voor plannings-prioriteit kan men een hogere prioriteit toewijzen aan een verkooporder dan een transferorder, en een hogere prioriteit aan een transferorder dan een vraagforecast. Op deze manier wordt aan niet-verbruikte behoefte met een eerdere behoeftedatum dan de verkooporder of transferorder geen voorraad toegewezen ten koste van deze orders. Deze standaardinstellingen zijn handig bij het prioriteren van de vraag binnen een locatie, magazijn of locatie (dit is afhankelijk van de instelling van de opslagdimensiegroep). 

De prioriteits-berekeningsmethode definieert hoe prioriteiten worden toegewezen aan geplande orders. Bij gebruik van percentage van maximale voorraadhoeveelheid worden prioriteiten berekend op basis van het verwachte voorraadniveau als een percentage van de maximale voorraad. Dit is vooral handig wanneer lokale magazijnen worden aangevuld vanuit een centraal magazijn en er prioriteiten moeten worden bepaald voor vergelijkbare soorten vraag. 

Denk aan twee lokale magazijnen (Groningen en Maastricht) die beide worden bijgevuld vanuit een centraal magazijn (Amsterdam). Het maximale voorraadniveau voor een artikel in beide lokale magazijnen is 200 stuks en het bestelpunt is 100. In magazijn Groningen is de verwachte voorraad 50 en krijgt daarom een ​​prioriteit van (50/200)*100=25. In magazijn Maastricht is de verwachte voorraad 20 en krijgt een prioriteit van (20/200)*100=10. Het magazijn in Maastricht wordt beschouwd als een hoger risico op stock-out en wordt vóór het magazijn in Groningen aangevuld. 

De berekeningsmethode voor prioriteits-bereiken geeft bedrijven nog meer controle. Het is mogelijk om meerdere voorraad-bereiken te definiëren die afzonderlijk kunnen worden aangevuld; Het aanvullen van de veiligheidsvoorraad kan een hogere prioriteit krijgen dan het aanvullen van het bestelpunt of de maximale voorraad. Een geplande order per bereik kan worden aangemaakt op basis van de instelling van de parameter geplande ordercreatie. 

Toegevoegde functies…..toegevoegde complexiteit 

Het is goed om te beseffen dat de functie Priority-Based Planning ook meer complexiteit toevoegt aan de configuratie van je toch al complexe hoofdplanningsregels. Omdat de toegevoegde flexibiliteit kan worden gedefinieerd in de instellingen voor artikelbehoefteplanning, is het mogelijk om verschillende regels per artikel, per artikelvariant, per vestiging, per magazijn en zelfs per locatie te definiëren. Het is gemakkelijk mogelijk om te veel regels te definiëren met als resultaat zicht en controle verliezen. ‘Less is more’ is zeker iets om in gedachten te houden wanneer je begint met het implementeren van Planning Optimization. Het is beter om de planningsresultaten te begrijpen en uit te leggen voordat nieuwe regels worden toegevoegd die de planningsresultaten kunnen verwarren. 

Een ander ding om in de gaten te houden is de roadmap voor Planning Optimization. Niet alle functies die beschikbaar waren in de traditionele hoofdplanning, zijn al beschikbaar voor Planningsoptimalisatie. Planningsresultaten kunnen aanzienlijk verschillen bij het vergelijken van ‘oude’ en ‘nieuwe’ planningsengines. Raadpleeg de volgende Microsoft-koppelingen om het verschil te begrijpen: 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/planning-optimization-fit-analysis 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/planning-optimization-differences-with-built-in 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/not-used-parameters