Dynamic People > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

“Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van de branche vereniging Nederland ICT van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.”

Op onze overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, welke met de overeenkomst ter hand zijn gesteld: