Windows Loader

Benieuwd wat Dynamic People voor u kan betekenen?

+ 31 (0) 20 303 24 70
Logo
Adoptie

Adoptie

ADOPTIECOACHING

De introductie van een nieuw softwarepakket of -platform, maar ook een update of een migratie, vraagt om een groot adaptief vermogen van de organisatie en dus van iedere individuele medewerker.

Zeker wanneer u investeert in een cloud platform ter facilitering van de digitale transformatie van de organisatie dan is dat voor menigeen een verademing, maar voor sommige mensen toch ook even schrikken. Snelle adoptie is belangrijk. Lanceren is één, maar zorgen dat het goed landt en door iedereen gedragen wordt, is bepalend voor het succes van het implementatieproject. Onze adoptiecoaches helpen u bij dergelijke verandertrajecten. 

Voordat de software of het totale platform wordt gelanceerd, gaat één van onze adoptiecoaches al aan het werk om te zorgen dat eindgebruikers met plezier aanhaken (onboarden). Dit resulteert erin dat het platform omarmt wordt, dat men de voordelen wil zien en dat mensen al snel gaan merken dat het de dagelijkse werkzaamheden daadwerkelijk ondersteunt.

We gaan de dialoog aan

Goede communicatie, opleiding, uitleg, een luisterend oor en normale mensentaal zijn belangrijk. We leiden key users op die als ambassadeurs bijdragen aan het welslagen van het project. Onze werkwijze kent vier stappen; inventariseren, onboarden, lanceren en optimaliseren.

Inventariseren houdt in dat we samen onze ambities, scope en doelstellingen vaststellen en tevens inventariseren we de risico’s. Daarna maken we een adoptiedraaiboek waarin we de bepaalde aanpak en planning vastleggen. De vervolgstap is het voorbereiden van de interne organisatie op het begeleiden van de verandering.

Onboarden houdt in dat we key users identificeren die dan als ‘champions’ en early adopters samen met het management als ambassadeurs van de nieuwe oplossing de organisatie in beweging krijgen.

Lanceren wordt vaak gezien als de makkelijkste stap. Dat is het ook, als het voortraject goed is doorlopen. Wij gebruiken, afhankelijk van de klantsituatie, uiteenlopende tactieken voor een maximaal resultaat! De juiste communicatiemix en het bijpassende opleidingsprogramma helpen de organisatie veranderen.

Optimaliseren betekent dat we het gebruik analyseren en optimaliseren op afdelings- en persoonsniveau totdat iedereen aan boord is. Het gaat immers uiteindelijk om organisatiebrede acceptatie van het systeem voor een maximaal rendement.

Wat levert het adoptieprogramma u op?

  • Versnelde, organisatiebrede acceptatie van het systeem
  • Verhoogde adoptie van het Dynamics 365 platform op alle lagen van de organisatie
  • Succesvolle digitale transformatie en een hoog rendement op de investering
  • Hogere werknemerstevredenheid én -productiviteit

De adoptiecoach maakt deel uit van het projectteam en vertegenwoordigt de eindgebruikers in het project. De adoptiecoach gebruikt het adoptiedraaiboek en de adoptieplanning op weekniveau als houvast voor de interne organisatie.

Visual

Verandering vraagt tijd

maar liefst zo min mogelijk

Neem contact op