Home / Nieuws / Hoe verwerk je overboekingsopdrachten financieel in Cloud4Commodities
12 oktober 2020
Door: Jerry Kamperman

Hoe verwerk je overboekingsopdrachten financieel in Cloud4Commodities

Featured image for a blog about financial transfer order charges within C4C

Het boeken van toeslagen op overboekingsopdrachten

Voor scenario’s met overboekingsorders waarbij artikelen van het ene magazijn naar het andere verzonden worden, is het in de Cloud4Commodities oplossing van Dynamic People mogelijk om de berekende kosten via diverse toeslagen aan de transferorder toe te voegen. Het boeken van toeslagen op overboekingsopdrachten maakt geen deel uit van standaard Dynamics 365 for Finance & Supply Chain Management. Deze functionaliteit is volledig ontwikkeld binnen de Finance & Supply Chain Management Cloud4Commodities-oplossing. Deze functie helpt handelsbedrijven de verwachte kosten (diverse kosten) van de overboekingsopdrachten te beheren en deze later te verrekenen met werkelijk ontvangen facturen.

 

Inrichting

Geef in de Cloud4Commodities parameters onder het tabblad Financieel aan of de kosten financieel worden geboekt op het moment van de verzending (start) of ontvangst (einde) van de overboekingsopdracht.

Cloud4Commodities ondersteunt voor diverse kosten op overboekingsopdrachten de boekingstypes; artikel\grootboek en grootboek\grootboek. Het belangrijkste verschil tussen deze twee types is dat artikel\grootboek een impact heeft op de voorraadwaarde van het product en dat grootboek\grootboek rechtstreeks in de P&L wordt geboekt.

 

Voorbeeld

In dit voorbeeld is de parameter ‘boeking van overboekingsopdrachtkosten’ ingesteld op ‘Updates ontvangen’. De volgende diverse kosten worden toegevoegd aan de transferorder:

InvLedLed = type grootboek\grootboek voor een bedrag van 950 USD

InvItemLed = type artikel\grootboek voor een bedrag van 50 USD

Na het boeken van het verzend- en ontvangstjournaal van de overboekingsorder, zijn de diverse geboekte toeslagen zichtbaar in de geschiedenis van de Overboekingsopdracht met Update type “Receive”. Selecteer deze regel en klik op “Kosten/Charges”.

Het formulier voor bijhouden van kosten toont een voorraadstijging van 50 USD en 950 USD zijn de kosten die rechtstreeks naar de winst-en-verliesrekening gaan.

To review the financial posting created click voucher within the transfer order history tab.

Om de gemaakte financiële boeking te bekijken, klik op “Voucher” op het tabblad Geschiedenis van de transferorder.

Als gevolg van een extra wijziging binnen Cloud4Commodities, vertegenwoordigen de diverse kosten ook een financiële dimensie. Dit helpt de gebruiker om de verschillende kosten van de overboekingsopdrachten snel en rechtstreeks in de proefbalans te analyseren.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Cloud4Commodities.