Home / Nieuws / Hoe gebruik je revenue recognition in de praktijk?
29 juni 2020
Door: Matthijs van Schaick

Hoe gebruik je revenue recognition in de praktijk?

De revenue recognition module van D365 F&O

De revenue recognition module van Dynamics 365 Finance en Operations kan op veel verschillende manieren worden gebruikt. In deze blog leggen we uit hoe we omzetverantwoording voor één van onze klanten hebben geconfigureerd. Dit bedrijf verkoopt software. Bij aankoop van de software verkopen ze ook een support- en onderhoudscontract voor X-periodes. Het supportgedeelte van de verkooporder wordt gebruikt binnen de omzetverantwoordingssmodule, aangezien de omzet per supportperiode moet worden verantwoord.

 

1 De Uitdaging

Het bedrijf is wereldwijd vertegenwoordigd met dochterondernemingen in elk continent en een hoofdkantoor in Canada. Deze structuur brengt complexiteit van valuta’s, lokaal rapporterend in boekhoudkundige valuta en globaal binnen rapportagevaluta.

Verkooporders bevatten in het algemeen een licentieartikel plus een bijbehorend onderhoudsartikel dat automatisch bij het licentieartikel wordt geleverd. De klant kan ervoor kiezen om een ​​supportcontract voor enkele maanden tot 5 jaar te sluiten, afhankelijk van de duur van de support fluctueert de prijs.

Bij complexere verkooporders zijn verschillende supportartikelen opgenomen die kunnen worden toegewezen aan verschillende duur van supportperioden. Om de complexiteit te vergroten, wordt de klant gefactureerd na het beginnen van de supportperiode. De opbrengst van de support dient per exacte dag van de maand te worden verantwoord.

Op periodieke basis willen ze rapporteren over nog te erkennen opbrengsten, inclusief de volgende gegevens: klant, artikel, originele factuur-ID en bedragen in boekhoudkundige en rapportagevaluta.

 

2 Houd de setup eenvoudig

Vereenvoudig het opzetten van omzetschema’s. Maak geen schema’s per periode en artikelcombinaties, maar stel één schema op dat kan worden toegepast op alle artikelen die zijn geselecteerd voor omzetverantwoording.

We hebben de voorvallen ingesteld op de maximale supportperiode, op deze manier zijn we er zeker van dat één schema kan worden gebruikt op alle verkooporderregels voor omzetherkenning. De begin- en einddatum van de support die op de orderregel wordt vermeld, is nog steeds leidend bij het bepalen van de periode van opbrengstverantwoording. De verantwoordingsbasis is maandelijks per dag, dit berekent de opbrengst per aantal dagen binnen een maand.

 

3 Setup van verkooporderregels

Instelling van verkooporderregels:

Line NB Item Start date End Date periods model Transaction Amount
1 BC3200-103-00-01 1-Jun-2020 31-May-2021 12 Linear EUR 30.000
2 AI300E-103-00-01 9-Jun-2020 30-Jun-2022 25 Linear EUR 25.000

Na bevestiging van de verkooporder voor regel nummer 1 wordt het volgende verwachte omzetschema gemaakt.

De startdatum van de erkenning is 1 juni 2020 en eindigt op 1 mei 2021. Het laatste kolomherkenningspercentage geeft de verdeling van de inkomsten per maand weer. Het percentage verschilt per maand als gevolg van de verantwoordingsbasisinstelling Maandelijks per dag.

Voor regel nummer 2 wordt het volgende verwachte inkomstenschema gemaakt.

De verantwoordingsdatum begint in de maand juni 2020 op 9-jun-2020. Er zijn nog maar 21 dagen over in juni, daarom wordt slechts een percentage van 2,93 van de omzet verantwoord.

 

4 Boekingen en wisselkoers

Nadat de verkooporderfactuur is geboekt, wordt de opgebouwde omzet voor supportartikelen geboekt op de balansrekeningen.

Het boeken van facturen leidt tot het aanmaken van de schema’s voor omzetverantwoording.

Deze tabel bevat belangrijke rapportage-informatie over toekomstige omzetverantwoording

  • Verantwoordingsdatum, geplande verantwoordingsdatum.
  • Bedrag in transactie, boekhouding en rapportagevaluta in totaal.
  • Totaal verantwoord bedrag per periode, alle schema’s zijn gebaseerd op dezelfde wisselkoers. Dit is de wisselkoers die wordt toegepast binnen de boeking van de verkooporderfactuur. Dit is ook het tarief dat wordt toegepast bij het financieel verwerken van de records, binnen de periodieke releases.
  • Hoofdrekening en Revenue-rekening, je kunt de toekomstige boekingen simuleren binnen rapportage.

 

5 Voer de schema’s voor omzetverantwoording uit

De periodieke journalen voor omzetverantwoording kunnen worden verwerkt vanuit de werkruimte voor omzetverantwoording of rechtstreeks vanuit het gerelateerde omzetverantwoordingsschema voor verkooporders.

In dit voorbeeld is hetverantwoordingsdatumbereik tot 31-7-2020 en vandaag is dat ook 31-7-2020.

De verwerkte kolom geeft aan of een omzetverantwoordingsschema is vrijgegeven, in dit geval worden er geen schema’s verwerkt. Daarom bevat het inkomstenverantwoordingsjournaal dat zal worden gemaakt alle schema’s met een omzetverantwoordingsdatum vóór 31-7-2020. Hier de eerste 4 regels.

De boekingsdatum die tijdens de release is geselecteerd, is 31-7-2020. Alle eerdere schema’s worden op deze transactiedatum gepost. Op deze manier stelt het raamwerk ons ​​in staat om omzetschema’s van de afgelopen periode binnen de huidige periode vrij te geven. Onze klant is daardoor in staat om nieuwe supportcontracten te beheren die al in de afgelopen periodes zijn gestart maar pas recentelijk zijn gefactureerd.