Business Intelligence CRM

Microsoft Dynamics CRM maakt van Microsoft SQL Reporting Services gebruik voor het opslaan van de rapporten. Microsoft SQL Reporting Services is een veelzijdige rapportageoplossing (server based), waarmee zowel klassieke als interactieve webrapporten kunnen worden samengesteld, beheerd en gedistribueerd.

Toegankelijke informatie

Organisaties stellen uiteenlopende eisen aan toegankelijkheid en aanlevering van gegevens. Terwijl ervaren gebruikers op elk gewenst moment analyses willen kunnen maken, heeft een groter percentage van de medewerkers behoefte aan flexibele rapporten die hen helpen elke dag weer de juiste beslissingen te nemen. Bij SQL Server Reporting Services kunnen medewerkers gebruik maken van rapporten met relevante informatie, specifiek voor de taken die zij moeten uitvoeren. Op die manier beschikt men altijd en overal over de juiste informatie.

Om in deze behoefte te voorzien is Microsoft Reporting Services ontwikkeld. Microsoft Reporting Services zorgt ervoor dat de medewerkers snel en gemakkelijk kunnen beschikken over up-to-date informatie, analyses en rapporten. SQL Server Reporting Services is een onderdeel van het SQL Server productaanbod. Hiermee vormt SQL Server een geïntegreerde totaaloplossing waarmee organisaties van elke grootte rapportages en analyses eenvoudig kunnen uitvoeren.

Reportbuilder

Gebruikers kunnen in Microsoft Dynamics CRM zelf rapporten samenstellen en aanpassen. Voor ingewikkelde rapportages kan gebruik worden gemaakt van Microsoft SQL Server Report Builder. De gebruikersinterface werkt intuïtief en is gebaseerd op het Microsoft Office interface. Het gemaakte rapport kan worden aangeroepen vanuit Microsoft Dynamics CRM 2015.

Report_Builder

Met de toevoeging van Microsoft Reporting Services vormt SQL Server een volledig geïntegreerd platform voor informatiebeheer en Business Intelligence. Voor mensen die dagelijks werken met informatie, betekent dit een belangrijke uitbreiding van de hulpmiddelen die zij tot hun beschikking hebben. Microsoft Reporting Services draagt ertoe bij dat een veel grotere groep gebruikers, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, kunnen profiteren van de mogelijkheden van deze rapportages.

Wist u?

“Dat wij voor u van complexe informatie overrzichtelijke rapportages kunnen bouwen die door uw medewerkers gebruikt kunnen gaan worden.

WEL ZO MAKKELIJK!”