Dynamic People > Microsoft Dynamics AX 2012 > DycoTrade, branche oplossing voor handels en commodities organisaties

DycoTrade, branche oplossing voor handels en commodities organisaties

De (inter)nationale handel in hard- en soft commodities beleeft woelige tijden: klimaatveranderingen hebben hun weerslag op de oogsten wereldwijd, de strijd om grondstoffen tussen food/feed industrie en biofuel, de groei van de wereldbevolking én de roerige tijden op de financiële markten met alle gevolgen van dien voor de internationale valutakoersen.

Meer dan ooit is het cruciaal om op alle gebieden een vinger aan de pols te houden en te weten wat uw positie is qua termijncontracten, forex-contracten en hedge accounting.

DycoTrade is een Microsoft gecertificeerde Dynamix AX branche oplossing speciaal ontwikkeld voor grondstoffen- en handelsorgansiaties (Commodity and Trading). DycoTrade is volledig geïntegreerd in Microsoft Dynamics AX en is een dankbare basis voor de specifieke Commodity Trade & Risk Management module DycoTrade. De kracht van AX2012 met zijn workflowgebaseerde werkwijze en brede scala aan functionaliteit biedt de moderne Trading company alle functionaliteit die Traders, het logistieke team én finance nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen en alle trajecten te bewaken.

DycoTrade werkt met partners voor het adviseren, implementeren en beheren van DycoTrade. Dynamic People is DycoTrade Partner voor Nederland.

De vier basis modules van DycoTrade

commodities

Trading

De Trader kan in deze module inkoop- en verkoop contracten aanmaken en vervolgens het hele proces managen, zoals: wijze van levering, prijzen, cashflow etc.

Een contract kan uit meerdere leveringen bestaan, zowel op contract- als op leveringsniveau kunnen inkoopkosten worden meegegeven (berekend via een template of handmatig). Alle contracten die zijn aangemaakt worden door DycoTrade afgezet tegen het “mark-to-market” principe.

Dit geeft de Trader de mogelijkheid om alle openstaande posities (contracten) verder te optimaliseren. Dit zorgt voor nauwkeurige pre-inkoopkosten (calculations), kost inschattingen en marges van alle posities die realtime beschikbaar zijn. Deze zijn af te lezen op het dashboard van de Trader.

logistics

Logistics

Het gehele logistieke proces kan door DycoTrade worden afgehandeld, zoals de leveringen van de goederen (transport), opslag in het magazijn, document management, productie en facturering. Een inkoop contract wordt door afdeling Logistics opgepakt, zij regelen het transport van de aangekochte goederen, opslag in een magazijn, eventuele productie activiteiten, zoals: drogen, mengen etc.
Voor een verkoopcontract wordt het transport geregeld naar de klant, order picking in het magazijn, transport opdrachten, facturering etc. De Logistieke medewerker kan realtime op zijn dashboard zien wat de status is van alle af te handelen, lopende contracten.

risk

Risk

In DycoTrade heb je de mogelijkheid om realtime alle orders en voorraad af te zetten tegen het “mark-to-market” principe. Overzichten van huidige posities kunnen worden getoond per periode, commodity, order type of reservering.

Contracten in vreemde valuta worden als referentie altijd getoond in de bedrijfsvaluta. Risico’s van goederen of valuta kunnen worden afdekt door het kopen van Forex contracten bij de bank of Future contracten op de beurs. Deze contacten kunnen worden gekoppeld in DycoTrade aan 1 of meerdere orders waardoor openstaande posities kunnen worden afgedekt (hedgen).

finance

Finance

Uitgebreide functionaliteiten van de Finance module in DycoTrade dragen bij aan het efficiënt managen van financiële processen waarop kritisch business processen zijn gebaseerd:

  • Optimale cash management door realtime cashflow overzichten
  • Efficiënte toewijzing van buitenlandse valuta contracten aan fysieke orders
  • Uitgebreide mogelijkheden voor inkoop en verkoop facturering
  • Het specificeren van kosten over meerdere dimensies (product groep, afdeling etc.)
  • Juridische conformiteit (60 landen wereldwijd)
  • Integrale support voor verschillende organisaties, afdelingen en units
  • Support voor verschillende valuta’s en herwaardering
  • Workflow management voor verschillende processen, bijvoorbeeld, de factuur accorderingsflow
  • Compliance met punten zoals gedefinieerd door Sarbanes Oxley, GAAP en vele andere internationale financiële rapporten. Uitgebreide rapporten en audit tools zijn beschikbaar om dit te ondersteunen.