Home / Klokkenluider wet

Misstand van dynamic people melden
als klokkenluider

Denkt u dat Dynamic People een misstand begaat of bepaalde Europese regels overtreedt? En ontdekte u dit door uw werk bij of voor Dynamic People? Dan kunt u dit vertrouwelijk melden via klokkenluiders@dynamicpeople.com. Als ‘klokkenluider’ krijgt u speciale bescherming van de wet.

Snel naar:

Over Dynamic People melden

Melden over Dynamic People kan vertrouwelijk bij Jeroen Bunck, CEO of Oscar Zeekant, COO. Per e-mail via klokkenluiders@dynamicpeople.com of per post:

Dynamic People B.V.
T.a.v. Jeroen Bunck
Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam

Liever telefonisch contact? U kunt bellen via ons algemeen telefoonnummer

+ 31 (0)20 303 24 70 en vragen naar bovengenoemde personen.

Ook kunt u vragen om een persoonlijk gesprek met Jeroen of Oscar. U mag de misstand melden in dit gesprek. U kunt ook een adviseur in vertrouwen nemen over uw vermoeden, voordat u een melding doet.

 

Voorwaarden

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, beschermt de Wet bescherming klokkenluiders u automatisch als klokkenluider vanaf het moment van melden:

Ontdekt via werk bij of voor Dynamic People

Uw melding moet gaan over iets dat u ontdekte via uw werk bij of voor Dynamic People.

Bijvoorbeeld als:

  • medewerker van Dynamic People
  • inhuurkracht bij Dynamic People
  • stagiair bij Dynamic People
  • leverancier van Dynamic People
  • sollicitant bij Dynamic People

Ook als u deze relatie voor, tijdens of na uw melding had.

U bent er redelijk zeker van omdat

  • U heeft het zelf meegemaakt;
  • U zelf iets heeft gezien.

En u heeft niet alleen een gerucht gehoord of iets in de krant gelezen.

Misstand of een overtreding

Het gaat om een misstand. Dat is een situatie waarbij het maatschappelijk belang in gevaar is. De gevolgen moeten groot of erg zijn, of kunnen dat worden. Of het heeft voor meer mensen dan u persoonlijk nadelen en komt vaker of gedurende een langere periode voor.

Het kan ook gaan om een overtreding door Dynamic People van Europese regels. De Wet Bescherming Klokkenluiders vermeldt over welke regels het gaat.

Bescherming als klokkenluider

Als u aan de voorwaarden voldoet, bent u een ‘klokkenluider’. U krijgt dan speciale bescherming van de wet.

De wet beschermt u als klokkenluider tegen eventuele nadelige effecten of gebeurtenissen die u na uw melding mogelijk kunt ondervinden. Dynamic People mag u vanwege uw melding bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan of stoppen met het afnemen van  goederen of diensten. Dit geldt vanaf het moment dat u de melding heeft gedaan.

Wat er gebeurt met uw melding

Wij sturen u binnen 7 dagen bericht dat wij uw melding hebben ontvangen.

Wij beoordelen uw melding. Als het nodig is, starten wij een onderzoek. Wij nemen contact met u op als we meer willen weten over uw melding. Bij het onderzoek handelen we volgens de Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek (BIPO).

Wij sturen u uiterlijk na 3 maanden meer informatie over hoe wij uw melding hebben beoordeeld.

Uw gegevens

We delen uw identiteit niet zonder uw toestemming met derden. Dat geldt ook voor gegevens uit uw melding die naar u verwijzen. Het kan zijn dat een rechter ons vraagt om uw identiteit prijs te geven. In dat geval stellen we u hier van tevoren van op de hoogte. De wijze waarop Dynamic People omgaat met persoonsgegevens, is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Gratis advies over klokkenluiders

Bij het Huis voor Klokkenluiders kunt u terecht voor gratis vertrouwelijk advies over het melden als klokkenluider. Het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 088 1331000. Het postadres van het Huis is: Postbus 85680, 2508 CJ Den Haag.