Home / Expertises / Adoptie en Change Management

Adoption & Change Management

Home / Expertises / Adoptie en Change Management

Informatie over adoptie & Change Management

 

MINIMALISEER WEERSTAND EN GENEREER RESULTAAT

De implementatie van een nieuw systeem gaat altijd gepaard met verandering. De natuurlijke reactie op verandering is weerstand.  En juist daarom is het belangrijk om, naast de implementatie van Dynamics 365 zelf, te investeren in Adoptie en Change Management. Om zo de hoogst mogelijke return te genereren.

Het doel van Change Management is niet om weerstand te elimineren, maar juist om de impact die weerstand heeft op medewerkers en de business te minimaliseren.

Change Management heeft een directe impact op:

  • Snelheid van adoptie  – hoe snel de verandering wordt opgenomen in de organisatie en hoe goed het project op schema blijft.
  • Gemaximaliseerd gebruik – het algemeen participatieniveau en gebruik van de nieuwe tools.
  • Bekwaamheid – hoe medewerkers hun werkzaamheden verrichten in de nieuwe omgeving.

  Dynamic People heeft, evenals Microsoft, de Prosci® Change Management methodologie als voorkeursmethodologie aangenomen. Meerdere consultants zijn opgeleid en deze gecertificeerde Prosci Change Management Practitioners begeleiden voor, tijdens en na de implementatie organisaties in verandermanagement.

  HOE WERKT HET?

  Change Management begint al voor de implementatie van Dynamics 365 en eindigt pas na de Go-Live van het systeem. Dynamic People ondersteunt organisaties in het creëren van een Change Management Strategie en het uitvoeren van deze strategie door het uitvoeren van één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Communicatie Plan
  • Sponsor Roadmap
  • Coaching Plan
  • Weerstand Management Plan
  • Training Plan

  OVER PROSCI

  Succesvol change management vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden (be)geleid om te veranderen. De Prosci methodiek is gedurende 20 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en uitgebouwd.  De research heeft patronen, overeenkomsten en verschillen in het doorvoeren van veranderingen blootgelegd. Op basis hiervan is een holistisch en gestructureerd veranderproces ontwikkeld. De details van het proces qua stappen en te gebruiken tools zijn schaalbaar naar de behoeften van de organisatie en de risico’s van de verandering. Het veranderproces wordt ondersteund met een scala van eenvoudig te gebruiken tools en voorbeeldproducten.

  Bron

  Verandering vraagt tijd

  Het liefst zo min mogelijk