Home / Disclaimer

Disclaimer

Dynamic People (Dynamic People B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen) heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van Dynamic People kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden. Deze externe website worden niet door Dynamic People aangeboden. Dynamic People kan om die reden niet instaan voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Alle rechten van intellectuele eigendom van de materialen op deze website komen toe aan Dynamic People. Kopiëren, opslaan, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op deze website is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamic People.