Meer informatie over Business Intelligence?  020 303 24 70

Business Intelligence

Bedrijven beschikken vaak over een grote hoeveelheid gegevens. Deze gegevens zijn door de gehele organisatie te vinden en vaak in verschillende applicaties. Inkoopgegevens bij de afdeling inkoop, verkoopgegevens bij de afdeling verkoop, financiële gegevens bij de boekhouding, etc. Veel van deze gegevens zitten in databases.

Dynamic People helpt klanten door het onderbrengen van deze gegevens in een centraal systeem zoals Microsoft Dynamics CRM en/of AX  ERP systeem. Doordat een centraal systeem data bevat van alle afdelingen en vestigingen kan op diverse niveaus worden gerapporteerd.

Dynamic People biedt de volgende business intelligence mogelijkheden:

  • Het aanmaken van rapportage templates in Microsoft Dynamics AX en CRM die door de gebruiker gebruikt kunnen gaan worden;
  • SQL Reporting Services: Het maken van rapporten op SQL reporting server die aangeroepen kunnen worden door Microsoft Dynamics CRM en AX;
  • Atlas: een Excel add-on op Microsoft Dynamics CRM en AX waarbij data uit AX en CRM dynamisch worden gekoppeld aan een Excel worksheet. Vervolgens kan binnen Excel elke gewenste rapportage worden gebouwd op alle beschikbare velden van Microsoft Dynamics CRM en AX. Bij het openen van de Excel rapportage zal de data automatisch worden vernieuwd.

Example_atlas_report

Informatie is data, dat wordt aangeboden op het juiste moment, in het gewenste formaat, bij de juiste persoon.
Van data naar kennis

SQL reporting services1